2017

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

Hot nr 1 din 2017- privind alegerea presedintelui de sedinta
Hot nr 2 din 2017- privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 3 din 2017- privind aprobarea ordinei de zi a sedintei CL
Hot nr 4 din 2017- privind acoperirea definitiva a deficitului pe anul 2016
Hot nr 5 din 2017- privind acoperirea definitiva a deficitului
Hot nr 6 din 2017- privind aprobarea retelei scolare 2017-2018
Hot nr 7 din 2017- privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 8 din 2017- privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
Hot nr 9 din 2017- privind aprobarea Executiei Politicii Bugetare pe 2016

Hot nr 15 din 2017- privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari
Hot nr 16 din 2017- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hot nr 17 din 2017- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hot nr 18 din 2017- privind constituirea unei comisii speciale de analiza
Hot nr 19 din 2017- privind constituirea unui numar cadastral
Hot nr 20 din 2017 – privind vanzarea unei suprafete de teren
Hot nr 21 din 2017 – privind PV din sedinta anterioara
Hot nr 22 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi
Hot nr 23 din 2017 – privind masuri de buna gospodarire a comunei

Hot nr 26 din 2017 – privind incheierea unui contract de prestari
Hot nr 27 din 2017 – privind aprobarea Planului local de asistenta
Hot nr 28 din 2017 – privind constituirea unui nr. cadastral
Hot nr 29 din 2017 – privind modificari la inventarul bunurilor
Hot nr 30 din 2017 – privind asigurarea pazei comunale
Hot nr 31 din 2017 – privind insusirea si efectuarea unor rapoarte
Hot nr 32 din 2017 – privind cuantumul chiriei pt. pajistile comunei
Hot nr 33 din 2017 – privind constituirea unor nr. cadastrale
Hot nr 34 din 2017 – privind reinnoirea unui contract de inchiriere

Hot nr 36 din 2017 – privind inchirierea unui imobil
Hot nr 37 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 38 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
Hot nr 39 din 2017 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hot nr 40 din 2017 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hot nr 41 din 2017 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hot nr 42 din 2017 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hot nr 43 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 44 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 45 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 46 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 47 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 48 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 49 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 50 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 51 din 2017 – privind aprobarea PV
Hot nr 52 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
Hot nr 53 din 2017 – privind aprobarea Bugetului initial consolidat

Hot nr 55 din 2017 – privind aprobarea a 15 posturi de asistent personal
Hot nr 56 din 2017 – privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane
Hot nr 57 din 2017 – privind aprobarea Planului de analiza
Hot nr 58 din 2017 – privind modernizare si dotare Camin Cultural
Hot nr 59 din 2017 – privind aprobarea actualizarii Protocolului
Hot nr 60 din 2017 – privind vanzarea unei suprafete de teren
Hot nr 61 din 2017 – privind arendarea unei suprafete de teren
Hot nr 62 din 2017 – privind acordarea unei scutiri de la plata
Hot nr 63 din 2017 – privind edificarea unui drum de acces
Hot nr 64 din 2017 – privind alegerea presedintelui de sedinta
Hot nr 65 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 66 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
Hot nr 67 din 2017 – privind aprobarea Executiei Politicii Bugetare
Hot nr 68 din 2017 – privind Planul de integritate al Comunei Tinca

Hot nr 74 din 2017 – privind Planul de investitii si dotari
Hot nr 75 din 2017 – privind insusirea executiei situatiei finale
Hot nr 76 din 2017 – privind Bugetul pe anul 2017 al SC Gospodarire Comunala Tinca SA
Hot nr 77 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 78 din 2017 – privind acordarea unui sprijin financiar
Hot nr 80 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a CL
Hot nr 81 din 2017 – privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare
Hot nr 82 din 2017 – privind achizitionarea unui teren
Hot nr 83 din 2017 – privind achizitionarea unui teren
Hot nr 84 din 2017 – privind constituirea unei comisii speciale
Hot nr 85 din 2017 – privind intabularea unor imobile a Comunei
Hot nr 86 din 2017 – privind inchirierea unui imobil
Hot nr 87 din 2017 – privind documentatia cadrastrala pt un teren

Hot nr 90 din 2017 – privind incheierea unui act aditional

Hot nr 94 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 95 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
Hot nr 96 din 2017 – privind imbunatatirea infrastructurii rutiere
Hot nr 97 din 2017 – privind rectificarea bugetului pe 2017
Hot nr 98 din 2017 – privind serviciu public de salubrizare

Hot nr 101 din 2017 – privind inchirierea unui imobil
Hot nr 102 din 2017 – privind alegerea presedintelui de sedinta
Hot nr 103 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 103A din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi
Hot nr 104 din 2017 – privind aprobarea rectificarii Bugetului
Hot nr 105 din 2017 – privind modificarea HCL nr 70 din 2016
Hot nr 106 din 2017 – privind stabilirea salariilor de baza
Hot nr 107 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 108 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 109 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 110 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 111 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 111 din 2017 – privind modificarea HCL nr 128 din 2010
Hot nr 112 din 2017 – privind cadastrul strazii Tulea Serban
Hot nr 113 din 2017 – privind aprobarea contractarii serviciilor
Hot nr 114 din 2017 – privind aprobarea confirmarii pt asistent
Hot nr 115 din 2017 – privind aprobarea Caietului de sarcini

Hot nr 117 din 2017 – privind suplimentare posturi asistenti

Hot nr 119 din 2017 – privind desemnarea unui reprezentant
Hot nr 120 din 2017 – privind modificare tarif deseuri menajere
Hot nr 121 din 2017 – privind scoaterea la licitatie a serviciului de salubrizare
Hot nr 122 din 2017 – privind aprobarea contractarii unor servicii de specialitate
Hot nr 123 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 124 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 125 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 126 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 127 din 2017 – privind Raportul de control al Institutie
Hot nr 128 din 2017 – privind dezlipirea a doua suprafete de teren
Hot nr 129 din 2017 – privind constituirea unei comisii
Hot nr 130 din 2017 – privind constituirea unei comisii
Hot nr 131 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 132 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi
Hot nr 133 din 2017 – privind desemnarea reprezentantului CL
Hot nr 134 din 2017 – privind desemnarea reprezentantului CL
Hot nr 135 din 2017 – privind desemnarea reprezentantului CL
Hot nr 136 din 2017 – privind desemnarea reprezentantului CL
Hot nr 137 din 2017 – privind desemnarea reprezentantului CL
Hot nr 138 din 2017 – privind desemnarea reprezentantului CL
Hot nr 139 din 2017 – privind aprobarea dezmembrarii unui imobil
Hot nr 140 din 2017 – privind Regulamentul de ordine interioara
Hot nr 141 din 2017 – privind Regulamentul de organizare
Hot nr 142 din 2017 – privind cheltuielile legate de proiect

Hot nr 144 din 2017 – privind membrii consiliului de administrare

Hot nr 147 din 2017- privind aprobarea PV din sedinta anterioare
Hot nr 148 din 2017- privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
Hot nr 149 din 2017- privind aprobarea Executiei Politicii Bugetare
Hot nr 150 din 2017- privind aprobarea rectificarii Bugetului 
Hot nr 151 din 2017- privind aprobarea Scrisorii de asteptari
Hot nr 152 din 2017- privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 153 din 2017- privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 154 din 2017- privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 155 din 2017- privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 156 din 2017- privind constituirea unui nr cadastral

Hot nr 159 din 2017- privind realizarea unui schimb de teren
Hot nr 160 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 161 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a sedinte
Hot nr 162 din 2017 – privind Reabilitare si extindere Scoala
Hot nr 163 din 2017 – privind dezvoltarea durabila a turismului
Hot nr 164 din 2017 – privind Modernizare strazi publice
Hot nr 165 din 2017 – privind alegerea presedintelui de sedinta
Hot nr 166 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioare
Hot nr 167 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
Hot nr 168 din 2017 – privind licitatia pt serviciul de salubrizare
Hot nr 169 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 170 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 171 din 2017 – privind contractarea unor servicii de specialitate

Hot nr 174 din 2017 – privind efectuarea unor impietruiri
Hot nr 175 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioara
Hot nr 176 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
Hot nr 177 din 2017 – privind Executia Politicii Bugetare
Hot nr 178 din 2017 – privind rectificarea Bugetului Comunei Tinca
Hot nr 179 din 2017 – privind rectificarea unei inscrieri in CF

Hot nr 181 din 2017 – privind aprobarea Planului de ocupare
Hot nr 182 din 2017 – privind insusirea Planului de selectie
Hot nr 183 din 2017 – privind modificare inventar SC Compania
Hot nr 184 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 185 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 186 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral

Hot nr 190 din 2017 – privind insusirea contractului de comodat
Hot nr 191 din 2017 – privind modificarea art 2 din HCL 162 din
Hot nr 192 din 2017 – privind alegerea presedintelui de sedinta
Hot nr 193 din 2017 – privind aprobarea PV din sedinta anterioa
Hot nr 194 din 2017 – privind aprobarea ordinii de zi a sedinte
Hot nr 195 din 2017 – privind aprobarea Balantei de venituri si
Hot nr 196 din 2017 – privind prelungirea valabilitatii Planulu

Hot nr 198 din 2017 – privind acordul colectiv de munca
Hot nr 199 din 2017 – privind impozitele si taxele locale pe an
Hot nr 200 din 2017 – privind Strategia anuala a achizitiilor p
Hot nr 201 din 2017 – privind Planul de actiuni pe 2018
Hot nr 202 din 2017 – privind modificarea art 1 la HCL 125 din
Hot nr 203 din 2017 – privind aprobarea Planului de investitii
Hot nr 204 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 205 din 2017 – privind modificarea inventarului bunurilo
Hot nr 206 din 2017 – privind aprobarea rectificarii bugetului
Hot nr 207 din 2017 – privind stabilirea salariilor de baza
Hot nr 208 din 2017 – privind un sprijin financiar
Hot nr 209 din 2017 – privind constituirea unui nr cadastral
Hot nr 210 din 2017 – privind extindere retea apa si canal
Hot nr 211 din 2017 – privind acord concesiune teren cu SC RDS
Hot nr 207 din 2017 – privind stabilirea salariilor de baza