Hotărâri ale Consilului Local – 2020

hot 202 aprobarea strategiei anuale a achizitiilor publice pe anul 2021

hot 203 aprobarea zonarii fiscale a terenului intravilan pe anul 2021

hot 204 aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Tinca pe anul 2021